Mắc ca tây nguyên sấy nứt vỏ size 19-21 (500g)

Mắc ca tây nguyên sấy nứt vỏ size 19-21 (500g)

Giá: 115,000 ₫

Thành phần : 100% hạt mắc ca sấy nứt

Bảo quản : bảo quản nơi thoáng mát , tránh ánh nắng trực tiếp 

Thời gian sử dụng : 9 tháng từ ngày sản xuất 

Mắc ca độ ẩm 10% (500g)

Mắc ca độ ẩm 10% (500g)

Giá: 99,000 ₫

Thành phần : 100% hạt mắc ca phơi khô 

Bảo quản : bảo quản nơi thoáng mát , tránh ánh nắng trực tiếp 

Thời gian sử dụng : 9 tháng từ ngày sản xuất 

Mắc ca tây nguyên sấy nứt vỏ size 22-25 (500g)

Mắc ca tây nguyên sấy nứt vỏ size 22-25 (500g)

Giá: 129,500 ₫

Thành phần : 100% hạt mắc ca sấy nứt

Bảo quản : bảo quản nơi thoáng mát , tránh ánh nắng trực tiếp 

Thời gian sử dụng : 9 tháng từ ngày sản xuất 

Mắc ca tây nguyên sấy nứt size 26-35 (500g)

Mắc ca tây nguyên sấy nứt size 26-35 (500g)

Giá: 139,000 ₫

Thành phần : 100% hạt mắc ca sấy nứt

Bảo quản : bảo quản nơi thoáng mát , tránh ánh nắng trực tiếp 

Thời gian sử dụng : 9 tháng từ ngày sản xuất 

.

Mắc ca Nhân sấy nứt (1kg)

Mắc ca Nhân sấy nứt (1kg)

Giá: 529,000 ₫

Thành phần : 100% hạt mắc ca sấy nứt

Bảo quản : bảo quản nơi thoáng mát , tránh ánh nắng trực tiếp 

Thời gian sử dụng : 9 tháng từ ngày sản xuất